Online přihláška – dočasně pozastaveno

Momentálně nepřejímáme nové členy!

Před odesláním přihlášky si pozorně přečtěte pokyny k příspěvkům a platbám.
Vyplněním formuláře níže přihlásíte dítě do plaveckého klubu.