Ceník a informace k platbě příspěvku

Ceník a informace k platbě příspěvku

Členský příspěvek

Období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Výše příspěvku 2600 Kč

Číslo bankovního účtu: 102858024/2250
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Platbu odesílejte až po potvrzení přihlášky!